Lakossági tájékoztató

2020. March 14., Saturday 20:04

Várgesztes Község Polgármestereként a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a kormányzati intézkedésekkel összhangban, a mai napon - azonnali hatállyal - alábbi intézkedéseket rendelem el:

1. Az önkormányzat által működtetett intézményekben – Önkormányzati Hivatal, Német Nemzetiségi Óvoda, Faluház folyamatosan biztosítsák a kézfertőtlenítés lehetőségét mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére igénybe vehetően. Növeljék az intézményekben a takarítás és fertőtlenítés gyakoriságát. Valamennyi dolgozónak biztosítsák mindazon eszközöket, védőfelszereléseket, amelyek munkakörük biztonságos ellátásához szükségesek.

2. A megelőzés érdekében és betartva a kormányzati előírásokat utasítottam az intézményvezetőket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott és folyamatosan frissülő listáján nem szereplő országokból útjukról hazatérő dolgozóknak is adják meg azon tájékoztatást, hogy milyen biztonsági eljárás lép érvénybe, milyen magatartást kell tanúsítaniuk, illetve azonnali bejelentési kötelezettségük van abban az esetben, amennyiben légúti tüneteket tapasztalnak magukon hazaérkezésüket követően.

3. A megelőzés érdekében a 2020. március 15-i megemlékezés közös ünneplése elmarad.

4. Utasítottam a Faluház vezetőjét, hogy minden kulturális rendezvényt (előadás, koncert, 100 fő feletti összejövetelek) mondjon le, ill. ne kerüljön megszervezésre.

5. Utasítottam az intézményvezetőket, hogy amennyiben az intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatást kell adni vagy egyeztetést kell kezdeményezni.

6. Folyamatos, együttműködő kapcsolatot kell tartani a megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetőjével a hiteles, pontos és naprakész információk megszerzése, és az önkormányzat által tett intézkedések megfelelőségének egyeztetése, a lakosság azonnali tájékoztatása érdekében.

A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek!

Az állami fenntartású intézmények (pl. oktatási intézmény) esetében a kormányzati szervek részletes intézkedési tervet saját hatáskörben hoznak. A naprakész és pontos tájékoztatást az intézményvezetők tudják megadni.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a nem zárt közösségi tereket (pl. játszótér, parkok) és kisebb létszámú (zárt térben 100 fő alatti) rendezvényeket mindenki csak saját felelősségére látogassa.

Rising Károlyné

polgármester

Kevesebb