A rendőrség is felkészült

2017. September 4., Monday 17:46

Mintegy másfél millió fiatal ült iskolapadba szeptember elsején. Közöttük 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait.

Szeptember hónapban - a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.

A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton tesszük közzé

„Az iskola rendőre” program keretében tovább folytatjuk a „SuliMoped” programot, valamint a felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedőket. A „SuliMoped”program tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen ezer - 8. osztályos általános iskolai - diák képzését jelenti. Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az előző években beszerzett személygépkocsikat, segédmotoros kerékpárokat, utánfutókat, valamint személyi védőfelszereléseket továbbra is a program rendelkezésére bocsátja.

A rendőrség több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén. A DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók állandó jelleggel a középiskolákban tevékenykednek.

KEM-RFK

Kevesebb