Őrizzük a húsvéti hagyományt

2022. April 6., Wednesday 10:24

Várgesztesen idén is folytatjuk a közel 3 évszázados gesztesi szokást, a kerepelést. A Húsvéti Nagyhéten „a harangok Rómába szállnak”, így a hívó harangszó helyett a ministránsfiúk csoportosan a falu utcáit járva kerepeléssel jelzik az egyházi üzeneteket, eseményeket. Korábban csak a fiúk jártak, manapság velük tart a templomatya és lányok is. Ritkán olvasható együtt a sváb szöveg fonetikusan írva és magyar fordítás.

NAGYPÉNTEK, NAGYSZOMBAT REGGEL:
Wia ratschn, wia ratschn den englischen Gruss, den jeder katholischer Christ beten muss. Fallet nieder auf eure Knie, betet ein „ Vaterunser” und drei Ave Marie!
Kerepelünk, kerepeljük az angyali üdvözletet, amit minden katolikus kereszténynek imádkozni kell. Térdeljetek le, imádkozzatok egy „Miatyánkot” és 3 Üdvözlégy Máriát!

NAGYPÉNTEK, NAGYSZOMBAT DÉLBEN:
Wia ratschn, wia ratschn die zwölfte Stund, wir loben Gott aus Herz und Mund.
Kerepelünk, kerepeljük a déli 12. órát, Istent szívünkből szóval dicsérjük.

NAGYPÉNTEK 15 ÓRA:
Wia ratschn, wia ratschn zum Tumpe Méjz
Kerepelünk, kerepelünk a csonka a misére! (lefosztják az oltárt, nem pap tartja a szertartást, éppen ezért más a miserend)

NAGYPÉNTEK ESTE:
Wia ratschn, wia ratschn den Engel des Herrn.
Kerepelünk, kerepeljük az Úr angyalát.

NAGYSZOMBAT DÉLELŐTTI GYŰJTÉSKOR:
Wia ratschn, wia ratschn Ködj, Aar und Ostafleicka.
Kerepelünk, kerepelünk pénzért, tojásért és húsvéti lepényért.

NAGYSZOMBAT MISE ELŐTT:
Wia ratschn, wia ratschn zum heilige Méjz.
Kerepelünk, kerepelünk a szentmiséhez.

MINDEN ESTE:
Wia ratschn, wia ratschn zum Abend Gebet.
Kerepelünk, kerepelünk az esti imádsághoz.

A húsvéti ételszentelés hagyományát is folytatjuk: április 17-én, Húsvét vasárnap 8 óra után. Mindenkinek családja körében kívánok áldott Húsvétot!

Rising Károlyné polgármester

Kevesebb