Jó év volt a tavalyi, s az idei sem lesz rosszabb

2018. március 8., csütörtök 06:27

Sikeresnek ítéljük a tavalyi évet, hiszen költségvetésünk nagyságát meghaladó nyertes pályázatokat tudhatunk magunkénak. A faluház építése óta ekkora változás nem volt nálunk – így összegezte a szerda esti a falugyűlésen Rising Károlyné 2017-et.

A polgármester tételesen számolt be a település lakóinak a költségvetésről, a megvalósult, illetve tervezett beruházásokról, valamint Várgesztes társadalmi, civil és kulturális életéről. Mint azt a prezentációjában bemutatta, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázata lett sikeres a falunak, s idén is számítanak 78 millióra, amit tartalmaz a 251 milliós költségvetés.

Egyik legnagyobb léptékű beruházás a Vízrendezési Tanulmányterv megvalósítása, erre 40 milliót nyert az önkormányzat. A pénz megérkezett, jelenleg folyik a vízjogi és útépítési terv engedélyezése. A falu csúcsberuházására, a Gesztesi vár felújítására a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében 571,5 millió Ft-ot különítettek el.

Jó hír, hogy a megyében Várgesztes kiemelt turisztikai hely minősítést kapott. Ezzel megnyílt az út egy ökoturisztikai központ létesítésére, amit a régi iskola épületében „Keltike ház” néven valósítanának meg, több településsel összefogva. A projektre 50 millió forintot ítélt meg az irányító hatóság az elmúlt év végén.

A tervezett várfelújítás miatt halasztódik a Vár utca rendbetétele, így itt csak a kátyúzást tudta megrendelni az önkormányzat. Egy belügyminisztériumi pályázat révén 10 millió Ft érkezett járdafelújításra, ami 2017-ben készült el a hivatal és a horgásztói sétány közötti szakaszon. A felszedett járdalapokat a Vadászdomb és a Somhegy közti homokos területen rakták le, javítva az ottani gyalogos közlekedést.

A településvezető azt is elmondta, hogy pályázati és saját költségvetési forrást felhasználva tervezik a focipálya mellett lévő út megépítését és a vízelvezetési építmények kijavítását, valamint arról is megérkezett az értesítés, hogy 13 milliós értékben, az önkormányzati utak karbantartása címen traktorra nyertek pénzt.

Tavaly kezdődött, az idén folytatódik a közvilágítási projekt. Az első szakaszban az Összekötő úton és a Kisközben lett biztonságosabb a közlekedés, az idei költségvetésben pedig 6 milliót különítettek el a falu valamennyi lámpatestjének cseréjére.

Ami a Szupergyors Internet Programot illeti, 2017-ben állami fejlesztéssel elkészültek a Várgesztest érintő alépítmények, idén tavasztól folytatódik a program technikai megvalósítása.

Komoly vitát váltott ki a mobiltorony beruházása a lakosság körében. A tiltakozásokat figyelembevéve az önkormányzat fellebbezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, kérve a torony esetleges áttelepítését. Ennek becsült ára minimum 30 millió Ft lett volna, amit az önkormányzat nem tudott bevállalni.

A képviselő-testület nagy gondot fordít arra, hogy a rendelkezésre álló költségvetésből minél szélesebb lakossági kört tudjon támogatni. Beiskolázási támogatást biztosít a tanulóknak, „Bursa” támogatást az egyetemistáknak, de az idősek és a szociálisan rászorultak is számíthatnak segítségre. A civil szervezetek idén 3,8 millióból valósíthatják meg programjaikat. A Német Kultúregyesület egymillió forinttal, Gesztesi Sport Egyesület 685 ezerrel gazdálkodhat, de minden szervezet több támogatásra számíthat, mint tavaly – fogalmazott Rising Károlyné a közmeghallgatáson.

Kevesebb