Adatszolgáltatási kötelezettség barnakőszén felhasználásáról

2022. September 20., Tuesday 13:16

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Fentiekre tekintettel Önkormányzatunknak a lakossági barnakőszén felhasználással kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettsége van a Minisztérium felé.

Amennyiben széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel ellátott az otthona, úgy a fűtési szezonra szükséges barnakőszén szükséglet (mázsa) adatszolgáltatással járuljon hozzá a döntéshozók megalapozott döntéseinek előkészítéséhez.

A bejelentések adatlapon tehetőek meg 2022. szeptember 28-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatalban, hivatali időben.

Az adatszolgáltatás nem vonja maga után a kőszén biztosítását, az adatra a megalapozott kormányzati döntés előkészítéséhez van szükség!

Rising Károlyné polgármester

Kevesebb