Sikeres Öregedésért Várgesztesen

2018. September 12., Wednesday 06:32

2011. szeptember 25. a Pilates Mozgalom születésnapja. Ezen a napon 15 Várgesztesi lakos bátran belevágott a közösségi Pilates tornába, hogy kipróbálja jobb lesz-e az élete, ha rendszeresen megtornáztatja az izmait, ízületeit hetente kétszer.

Ezt ígérte nekik Dr. Tar József, aki feleségével együtt 2013-tól a falu új lakója, azzal a kétéves tapasztalattal a tarsolyukban, hogy látványosan javult a testtartásuk, fiatalosabb lett a járásuk, megszűntek az ízületi fájdalmaik. Hamar híre ment a Várgesztesi Pilates Klub sikeres működésének, és sorban csatlakoztak más települések is a kezdeményezéshez. A Pilates Mozgalom mára már a megye határait is átlépte.

2018. szeptember 4. a Sikeres Öregedésért Egyesület születésnapja. Ezt megelőzően a Várgesztesi Pilates Klub már elfogadta a Sikeres Öregedés Programját, abból a megfontolásból kiindulva, hogy még többet tehetünk az egészségünkért, ha a tudatos testmozgás mellett a tudatos táplálkozással és a tudatos stressz feldolgozással is foglalkozunk.

Alapszabályban az alábbi célokat és tevékenységeket fogalmaztuk meg:
1. Az egyesület célja: A Tagszervezetek és Egyéni tagok (továbbiakban: Tagság) együttműködésének és kapcsolatai elmélyítésének szervezése annak érdekében, hogy az emberi élet minőségét a mindenkori legújabb tudományos eredmények alapján fejlesztve, sikerüljön minél több embernek elérni az egészsége, boldog öregkort az emberi élet végső határáig.

Célunk minél több emberrel megismertetni a Sikeres Öregedés Programot, azt a tudatos életmódot, ami a tudatos táplálkozáson, a tudatos mozgásformákon és a tudatos stressz kezelési technikákon alapul. Célunk a társadalom humán és gazdasági erőforrásainak gyarapítása, mivel a Sikeres Öregedés Program széleskörű alkalmazásával csökkenthető az aktív munkaviszonyban lévő lakosság körében betegség miatt bekövetkező munkavégző képesség romlás és korai elhalálozás, valamint az idősebb korú lakosságnál a megbetegedések miatt bekövetkező hasznos emberi erőforrás kiesés.

Célunk a hagyományos orvoslás és az alternatív orvoslás szereplőinek további közeledését elősegíteni, hogy egyre mélyülő együttműködésükre alapozva a legtöbbet tudjanak tenni az emberek egészségéért.

2. Az egyesület tevékenysége: A Pilates Mozgalom hétéves tapasztalataira alapozva építkezünk tovább. Az eddigi klubokat bevonjuk az egyesületbe, a további klubokat pedig már eleve a Sikeres Öregedés Program figyelembevételével alapítjuk. Továbbra is a Pilates torna az alapvető tudatos mozgásforma, amit kiegészítünk a tudatos gyaloglással, más szabadidő sportokkal. A tudatosságot kiterjesztjük a mindennapi tevékenységeinkkel összefüggő testmozgásokra.

A tudatos táplálkozás és a tudatos stressz kezelés területén alapvető feladat a tudás átadása az egyesület tagjai részére hiteles szakértők bevonásával. Ennek érdekében előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat szervezünk.

Létrehozzuk a Sikeres Öregedés Tudástárát szakkönyvek, tudományos videók, hiteles szakmai publikációk és hivatkozások gyűjteményének formájában. Mindenki számára elérhetően bemutatjuk a Sikeres Öregedés Program által elért sikereket, tapasztalatokat.

Megvalósítjuk az Interaktív Klubhálózat Informatikai Rendszerét, hogy valamennyi egyesületi tag naprakészen értesüljön a Sikeres Öregedésért Egyesület eseményeiről, megteremtve a lehetőséget, hogy mindenki folyamatosan karbantarthassa saját egészségét és segíteni tudjon másoknak ötletei és tapasztalatai átadásával, mintha egy beszélgető klubban lenne.

Bevezetjük az Egészségfejlesztő Távoktatást az informatikai rendszerünk és hiteles szakértőink segítségével.

Bevonjuk a Sikeres Öregedés Programját támogató helyi önkormányzatokat, iparvállalatokat, pénzintézeteket, országos hatókörű civil egyesületeket, hiteles szakértőket, orvosokat, pedagógusokat a szükséges szakmai és gazdasági alapok megteremtéséhez. Pályázatokkal bővítjük anyagi mozgásterünket. Kiépítjük a Sikeres Öregedés Programját terjesztő országos hálózatot országos hatókörű szervezetek támogatásával.

Szemléletfejlesztő technikákkal támogatjuk az Egyéni Sikeres Öregedés Program hatékony megvalósításában az egyesületi Tagságot.

Sikeres Öregedésért Egyesület, 2824 Várgesztes www.sikeresoregedesert.hu, Dr. Tar József elnök, tarjosk@gmail.comT: 0634 493 842, M: 0620 280 1337.

A háromtagú elnökség:
Dr. Tar József elnök
Béres Orsolya elnökségi tag
Menoni Gabriella elnökségi tag

Kevesebb