Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III.

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00034

Kedvezményezett neve

Várgesztes Község Önkormányzata

Elérhetősége

2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

A projekt címe

Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése III.

A projekt azonosító száma

TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00034

A projekt tervezett befejezési dátuma

2024.03.15.

A támogatás összege

273 482 699 Ft

Támogatás mértéke

100%

Szemléletformáló anyagok
Rövid összefoglaló:

Várgesztes Község Önkormányzata 273 M Ft, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésének III. ütemére.

Várgesztes település Önkormányzata az elmúlt időszak vízkárainak kezelése, és a kártételek csökkentése érdekében elhatározta, hogy ütemezetten korszerűsíti a belterületi csapadékvíz elvezető rendszereit annak érdekében, hogy a lakó- és közösségi ingatlanok védelme megoldott legyen. Első lépésként 2015-ben elkészült a Várgesztes belterületeit védő övárok-rendszerhez kapcsolódó belterületi vízrendezési tanulmányterv; mely megalapozza a szakszerű és egységes szemléletű fejlesztést.

A II. ütem csak belterületet érint.

A III. ütem a bel-és csapadékvíz-védelmi létesítmények területén zajlik 2 fejlesztési területen közigazgatási területen belül bel-és külterületen.

Várgesztes a Vértes-hegység ÉNy-i részén, egy völgykatlanban található. Ez az elhelyezkedés a belterületet terhelő csapadékvíz terhelés miatt egyben hátrányos adottság is. Az Önkormányzat a vízkártételek csökkentése érdekében ütemezetten korszerűsíti a belterületi csapadékvíz elvezető rendszereit.

A III. ütem részletezése:

Fejlesztési terület 1: A várgesztesi víztározó tó medre erősen feliszapolódott, mivel a felette levő vízgyűjtőről nagy csapadékok esetén jelentős mennyiségű hordalék került a tóba. A tó rézsűje megcsúszott viszonylag hosszú szakaszon, ennek következtében a tó körüli sétány is károsodott.(Ez a folyamat nem állt meg). A tó feletti patakmeder és a hordalékfogó feliszapolódott, alig funkcionálnak. A tó kapacitása jelentősen lecsökkent, nagyobb intenzitású csapadékhullás esetén csak rövid ideig képes tározni a csapadékot, így a befogadó Gesztes-patak terhelése növekszik. A tó kifolyási oldalán a gáton vezet egy murvás út, mely közúti kapcsolatot biztosít a 81128 j. várgesztes bekötő út és az erdészeti, valamint önkormányzati földút hálózat között. Az út állapota rendkívül rossz, esőzéseket követően hosszú időszakokra használhatatlan, járhatatlan a mély sár miatt. A környező magasan fekvő területekről az úton folyik le a sár a tó irányába, szükséges egy iszapfogó műtárgy beépítése és a megfogott víz szabályozott leengedése a Gesztes-patakba a tótól északra. Ennek a levezetésnek a nyoma a domborzatban látható, de évtizedek óta nem funkcionál. A víztározó tó eredeti állapotának visszaállítása, és a tó feletti hordalékfogó kibővítése és az e feletti patak meder szakasznak jó karba helyezése időszerű és szükségszerű. Ezekkel a beavatkozásokkal lehet csak megakadályozni a tómeder ismételt feliszapolódását. E munkákat együtt és egyszerre szükséges elvégezni, mert ezek egymásra épülnek, egymáshoz szorosan kapcsolódnak. A tóba két helyen tud a csapadékvíz befolyni: a fő meder az Arany J. utcai kertek végében, míg a kisebb a kertek közepén halad. Abban az esetben, ha a tó nem tudja befogadni a lezúduló csapadékvizet, úgy a kertek, ingatlanok kerülnek víz alá. A tótól északra eső területekről a meglévő földúton leérkező sáros csapadékvíz folyamatosan áztatja a tó gátját és a rajta átvezető utat. Szükséges a leérkező csapadékvíz megfogása, az érkező iszap lokális megfogása annak érdekében, hogy a település szélén a csapadékvíz okozta kártétel csökkenjen.

Szükséges beavatkozások: Előzetes (tókotrást megelőző) feladatok: Tó feletti patakmeder jó karba helyezése, tómederből kikerülő iszap lerakó helyének kijelölése és ott a terep rendezése, hordalékfogó kibővítése, tó melletti megkerülő árok kiépítése Tómederből hordalék (iszap) eltávolítása: víz leeresztése, mederben levő iszap kiszárítása; iszap szikkasztása, levezető (leszívó) árkok építésével, iszap eltávolítása tómederből, deponálása, végül depóniák elterítése és rendezése, tópart és rézsű stabilizálása vízépítési kőből, tó völgyzáró gátján szilárd burkolatú út kialakítása, tó körüli terület és iszap lerakó területének rendezése, lemosódásának megakadályozása (tereprendezés, stb.) Meglévő út stabilizálása: meglévő agyagos burkolat eltávolítása/elszállítása, útalap építése, járófelület kialakítása megfelelő oldaleséssel.

Hordalékfogó műtárgy építése: a méretezett hordalékfogó építése a hordalékfogó kitorkollásának kiépítése a levezető meder visszaállításával és annak stabilizálásával, áteresz építése a Gesztespatakba bevezetés előtt.

Fejlesztési terület 2:

A település DNy-i szélén a Vár és a Mészáros hegy felől érkező vizek elvezetésére a Vár utcai árokrendszer hivatott. A Hegyalja utca–Vár utca csomópontját folyamatosan kimossa, elmossa a csapadékvíz. Itt működik a parkerdő terület parkolója, mely a Vár felújítását követően még jobban kihasznált lesz. A csomópont alatt jelenleg áteresz/burkolt árok nem látható, így a csapadékvíz elvezetése nem rendezett, irányított. A Vár utcában a meglévő árokrendszerben a mederlapos burkolat elöregedett, részben eltörtek, bedőltek a mederlapok, az árok keresztmetszete nem biztosított. Ezért szükséges a Hegyalja utcában a csapadékvíz összefogása a kiépítendő útburkolat szélén, és irányítottan a csomópontba terelése és ott a Vár utcai árokba történő szabályozott bevezetése. A Vár utca északi oldali árka a csomópont térségében korszerűsítésre szorul, hogy a fejlesztést követően szabályozottan érkező csapadékvíz kártétel nélkül jusson a mélyebben fekvő árokrendszerbe. Hegyalja utca – Vár utca csomópont kiépítése, a csomópont alatt TB mederelemes áteresz építése TBF típusú vízbeeresztős fedlappal; a Vár utcában a meglévő rossz állapotú árokburkolat elbontása és helyen TB mederelemes árokburkolat kialakítása.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FEJLESZTÉSE VÁRGESZTESEN III.
2024.04.05.

Várgesztes Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására – a 273,48 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósította meg a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésének újabb szakaszát.

Sikeresen pályázott Várgesztes Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra – ennek eredményeképp valósulhatott meg az érintett terület csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése.

Várgesztes a Vértes-hegység ÉNy-i részén, egy völgykatlanban található. Ez az elhelyezkedés a belterületet terhelő csapadékvíz terhelés miatt egyben hátrányos adottság is. Az Önkormányzat a vízkártételek csökkentése érdekében ütemezetten korszerűsítette a belterületi csapadékvíz elvezető rendszereit.

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00034 azonosító számú projekt keretében finanszírozott beruházás 2 fejlesztési területen valósult meg.

A várgesztesi víztározó tó medre erősen feliszapolódott, mivel a felette levő vízgyűjtőről nagy csapadékok esetén jelentős mennyiségű hordalék került a tóba. A tó kapacitása jelentősen lecsökkent, nagyobb intenzitású csapadékhullás esetén csak rövid ideig képes tárózni a csapadékot, így a befogadó Gesztes-patak terhelése növekszik. A víztározó tó eredeti állapotának visszaállítása, és a tó feletti hordalékfogó kibővítése és az e feletti patak meder szakasznak jó karba helyezése így időszerű és szükségszerű volt.

A tótól északra eső területekről a meglévő földúton leérkező sáros csapadékvíz folyamatosan áztatta a tó gátját és a rajta átvezető utat. Mindenképpen szükséges volt a leérkező csapadékvíz megfogása, az érkező iszap lokális megfogása annak érdekében, hogy a település szélén a csapadékvíz okozta kártétel csökkenjen.

A település DNy-i szélén a Vár és a Mészáros hegy felől érkező vizek elvezetésére a Vár utcai árokrendszer hivatott, azonban a beruházás előtt a hegy felől érkező csapadékvíz a Hegyalja utcán átbukott és a lakóingatlanokon keresztül folyt el, a Hegyalja utca–Vár utca csomópontját pedig folyamatosan kimosta, elmosta a csapadékvíz. A csomópont alatt áteresz/burkolt árok nem volt látható, így a csapadékvíz elvezetése nem volt rendezett, irányított. A Vár utcában a meglévő árokrendszerben a mederlapos burkolat elöregedett, részben eltörtek, bedőltek a mederlapok, az árok keresztmetszete sem volt biztosított. Ezen indokok miatt vált szükségessé a Hegyalja utcában a csapadékvíz összefogása a kiépítendő útburkolat szélén, és irányítottan a csomópontba terelése és ott a Vár utcai árokba történő szabályozott bevezetése.

A kivitelezési munkálatok lezárultak, így a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének III. üteme is sikeresen megvalósult.

A projekthez kapcsolódóan a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó akció is megvalósult a hatékonyabb vízgazdálkodáshoz vezető lépések megismerésében.

Képek a projektről

Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Alapállapot

Csapadékvíz III. 1

Csapadékvíz III. 2

Csapadékvíz III. 3

Csapadékvíz III. 4

Csapadékvíz III. 5

Csapadékvíz III. 6

Csapadékvíz III. 7

25 %-os készültség

Csapadékvíz III. 8

Csapadékvíz III. 9

50 %-os készültség

Csapadékvíz III. 10

Csapadékvíz III. 11

75 %-os készültség

Csapadékvíz III. 12

90 %-os készültség

Csapadékvíz III. 13

Csapadékvíz III. 14

100 %-os készültség

Csapadékvíz III. 15

Csapadékvíz III. 16

Csapadékvíz III. 17

Csapadékvíz III. 18
April

22 Tavaszi gyerekprogram

  • Időpont: Monday 13:00
  • Helyszín: Keltike Ház mögötti udvar
May

4 Főzőverseny

  • Időpont: Saturday 13:00
  • Helyszín: Faluház parkolója

8 Gombász előadás

  • Időpont: Wednesday 17:00
  • Helyszín: Keltike Ház

Közmeghallgatás prezentáció

2024. March 29., Friday 10:21

A településvezető a kis létszámú érdeklődők előtt részletesen ismertette az elmúlt év gazdálkodását, amelyre a szűkös büdzsé miatt a megszorító kifejezés a legjellemzőbb, s szólt a fejlesztésekről, beruházásokról is, ezek szépen gyarapították Várgesztes értékeit.

Bővebben

Iskolai beiratkozás

2024. March 19., Tuesday 10:06

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba április 18-án és 19-én lehet beiratkozni.

Bővebben

Háziorvosi rendelés

2024. March 12., Tuesday 05:53

Értesítjük kedves betegeinket, hogy 2024. március 11 – 2024. március 22-ig a rendelési idő az alábbiak szerint változik:

Bővebben

Címünk

Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal
2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 13 - 16 óráig
  • Kedd: 8 - 12 óráig
  • Csütörtök: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek