Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017

Kedvezményezett neve

Várgesztes Község Önkormányzata

Elérhetősége

2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

A projekt címe

Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt azonosító száma

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017

A projekt tervezett befejezési dátuma

2023.12.08.

A támogatás összege

100 000 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Szemléletformáló anyagok
Rövid összefoglaló:

Várgesztes Község Önkormányzata 100 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

Várgesztes település Önkormányzata az elmúlt időszak vízkárainak kezelése, és a kártételek csökkentése érdekében elhatározta, hogy ütemezetten korszerűsíti a belterületi csapadékvíz elvezető rendszereit annak érdekében, hogy a lakó- és közösségi ingatlanok védelme megoldott legyen. Első lépésként 2015-ben elkészült a Várgesztes belterületeit védő övárok-rendszerhez kapcsolódó belterületi vízrendezési tanulmányterv; mely megalapozza a szakszerű és egységes szemléletű fejlesztést.

Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés csak belterületet érint. A fejlesztési terület a település 85/1 hrsz.-ú Arany János utcájában, illetve a 109/2; 164/24 és 165/25 hrsz.-ú Összekötő utcájában valósul meg.

A beruházás műszaki tartalma:

Arany János utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója: Az 1-0 szakasz számú nyílt árokba a jelen projekt részeként felújításra, korszerűsítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül érkező csapadékvíz zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül érkezik. Ezen rendszer rekonstrukciója elengedhetetlen ahhoz, hogy az érkező csapadékvíz biztonsággal levezethető legyen.

Arany János utcai nyílt vízelvezető rendszer korszerűsítése: Az Arany János utcában (1-1, 1-1-1 és 1-2 szakaszok) a meglévő nyílt részben burkolt, részben föld medrű árkokat korszerűsíteni szükséges ahhoz, hogy az érkező nagy mennyiségű csapadékvizek az árkokban (rendeltetésüknek megfelelően) kerüljenek elvezetésre az előzőleg jelzett zárt csapadékvíz csatorna szakaszokig.

Arany János utca – Vár utca csomópont – áteresz átépítése: A meglévő beton áteresz a méretezések alapján nem képes a délről érkező csapadékvizeket biztonsággal elvezetni, ezért szükséges nagyobb kapacitású áteresz beépítése.

Összekötő utca földmedrű árok burkolása: A meglévő földmedrű árok esetében a beomlott részeket eltávolításra kerülnek. Ezt követően kerül sor az előre gyártott mederelemek elhelyezésére és rögzítésére. A kivitelezés végén a burkolt út és az új mederelemes árok között a padka helyreállítása valósul meg.

A projekt első részének megvalósítása és forrásmaradvány miatt igénylést nyújtottunk be a Csapadékvíz-elvezetési rendszerünk következő lépcsőjének egy szakaszára „Kiegészítő munkák” címen.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató indokainkat elfogadta. A Vár utcai árokrendszer felújítása közbeszerzési döntést követően megkezdődhetett.

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017 azonosító számon regisztrált, 2019.10.11. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.04.09 napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 12. hó 08. nap.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 12. hó 31. nap.

Várgesztes Önkormányzata nagyon örült, hogy a forrásmaradványt nem kellett visszafizetni, hanem a vízrendezési terveink következő lépcsője valósulhatott meg.

Képek a projektről
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Alapállapot

Csapadékvíz 12

Csapadékvíz 13

Csapadékvíz 16

Csapadékvíz 17

Csapadékvíz 18

Csapadékvíz 14

Csapadékvíz 15

50 %-os készültség

Csapadékvíz 1

Csapadékvíz 2

Csapadékvíz 3

Csapadékvíz 4

Csapadékvíz 5

Csapadékvíz 6

Csapadékvíz 7

Csapadékvíz 8

Csapadékvíz 9

Csapadékvíz 10

Csapadékvíz 11

100 %-os készültség

Csapadékvíz 19

Csapadékvíz 20

Csapadékvíz 21

Csapadékvíz 22

Csapadékvíz 23

Csapadékvíz 24
<
Nincs esemény rögzítve!

Alkotói pályázat

2024. February 23., Friday 05:00

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma alkotói pályázatot hirdet iskolások részére.

Bővebben

Kedves Várgesztesiek!

2024. February 21., Wednesday 06:14

Temetőtakarítást szervezünk március 2-án, szombaton 9 órától. Akinek van ideje és kedve, kérjük, segítsen! Kosarat és gereblyét mindenki hozzon magával.

Köszönettel: a Római Katolikus Egyház Képviselő Testülete

Bővebben

Meghívó

2024. February 8., Thursday 12:36

Települési fórum a Vértesi Natúrpark Klímavédelmi stratégiájáról.

Bővebben

Címünk

Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal
2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 13 - 16 óráig
  • Kedd: 8 - 12 óráig
  • Csütörtök: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek